Apie pelėsio problemų nesprendimą. Pelėsio valymo-naikinimo paslauga

Apie pelėsio problemū nesprendimą 860651043

Savo praktikoje ne kartą esame susidūrę su tokiomissituacijomis, kuomet žmonės savo gyvenamojojeaplinkoje, nepirmus metus, gyvena pelėsio draugijoje.Esame nustebinti žmonių abejingumo ir nesirūpinimosavo gyvenamaja aplinkair sveikatos gerove. Daugelisžmonių neturi pakankamai informacijos apie pelėsiodaroma žalą jų sveikatai, o kartaisnet nenutuokia, jogpelėsis kenkia ir per ilgą laiką gali stipriai sutrikdyti jųsveikatą.

Nors pelėsio problemai išspręstiyra sukurti efektyvus metodai, tačiau žmonės tinkamai nesuprasdami problemosaktualumo, tuo nesidomi ir nežino,jog specializuojamasi šioje srityje ir yra teikiamos pelėsio naikinimo – šalinimo paslaugos.

Pasitaiko tokių atvejų, kai žmogus ar šeima gyvena pelėsio infekuotos pa alpose, jau skundžiasi įvairiaisnegalavimais,tačiau veiksmų išvalyti ir padaryti savo gyvenamąją aplinką nekenks inga sveikatai, nesiima. Pelėsio židinysbūnasusikoncentravęs vienoje, aplink langus, sienų kampuse ar keliose konkrečiose vietose, tačiau pelėsio sporoslengvaipaplinta visose patalpose. Pelėsio sporos sklando oru, o būnant pelėsio infekuotose patalpose, įkvėptioruskalndančias pelėsio sporas tikimybė didelė.

Šiame video įraše akivaizdžiai matoma, kaip pelėsis ir jo sporos trinasį vieną į kitą ir pasklinda po aplinką.

Būtent tokiu būdu plika akimi neįžvelgiamos pelėsio sporos ir patenka į žmogaus organizmą bei sukeliasveikatosnegalavimus. Nemažą dalį susirgimų sudaro kvėpavimo takų uždėgimai ar alergijos, tačiau neretai pasitaiko irvirškinimosistemos sutrikimų, sukeltų pelėsio infekcijos. Kuo ilgiau žmonės gyvena pelėsio infekuotose patalpose, tuorimtesnisusirgimai jiems gali pasireikšti.

Mažų vaikų sveikata yra labai jautri ir pelėsio greitai paveikiama. Dažnai tėvai tik pastebėję, jog vaikas negaluoja,bandoprisiminti, kur vaikas buvo, su kuo turėjo sąlytį, kokie išoriniai veiksniai jį galėjo paveikti, galbūt vaikas peršalo.Tačiau,pamiršta pagalvoti, jog priežastis gali slypėti buityje, jog jei vaikas be akivaizdžios priežasties pradeda sirgti, taigalibūti pelėsio sukeltas susirgimas ir, kad reiktų patikrinti patalpas ar jos nėra infekuotos. Taip pat, nutinka ir tai, jogyražinoma, kad tam tikroje vietoje namuose yra pelėsis, tačiau į tai nekreipiama dėmesio, manoma, kad tai nėra rimtairreaguoti nereikia. Bandoma pasiteistnti, jog vaikas pvz. į sandėliuką visvien neeis, todėl ten esanti apipelijusisiena niekuovaikui nepakenks. Tačiau, pamirštama, kad tiesioginis kontaktas su pelėsio židiniu nėra būtinas, pakanka irįkvėpti orusklandačių pelėsio sporų, kad infekcija patektų į organizmą.

Į mus ne kartą kreipėsi klientai, kurie bandė spręsti pelėsio atsiradimo priežastis patys, tačiau jiems nepavyko susidorotisupelėsiu dėl žinių stokos ir netinkamai atliktų veiksmų. Pirmiausia, norint išnaikinti-pašalinti pelėsį, reikia suprasti,kadpelėsis yra gyvas mikroorganizmas, žinoti, kaip jis veisiasi, dauginasi, kokiomis priemonėmis galima pelėsįišnaikintiefektyviai ir negrįžtamai. Nesuprasdami, žmonės pelėsį naikina-šalina su megėjiškomispriemonėmis kurias parduodastatybų parduotuvės arba buityje randamomis tradicinėmis valymo priemonėmis,manydami, kad sėkmingai pelėsįpašalins-išnaikins. Tačiau, rezultatas būna visiškai priešingas – jį netinkamaisujudinus, pelėsis dar labiau paplintapatalpose. Praėjus keliems mėnesiams matoma, kaip pelėsis atsinaujino irapėmė didesnį plotą, nors trumpą laiką atrodė,jog pelėsis išnaikintas (dažniausiai taip atrodo tik vizualiai). Visa topriežastis paprasta – tai žinių stoka ir neprofesionalusdarbas.

Suprantame, jog žmonės gyvena sparčiu ritmu ir nevisad gali skirti savo brangų laiką pasirūpinti savo gyvenamąjaardarbo aplinka, gilindamiesi į kiekvieną aplinkybę, bei jos priežastis. Tačiau, būtent švari aplinka yra gerossavijautosgarantas. Delsiant ir būnant sveikatai kenksmingoje aplinkoje galima susigadinti sveikatą, gali prireikti vizitų pasgydytoja,leisti pinigus vaistams.

Šiuo straipsniu norime paraginti Lietuvos gyventojus, jei su tuo susiduriama, nedelsti spręsti buityjeatsiradusio pelėsioproblemą ir išnaikinti pelėsį negrįžtamai, kad gyventumėte sveikesnį konfortabilesni gyvenimą.Minimali investicijaužtikrins Jūsų sveikatos gerovę.

VISOS PASLAUGOS

Pelėsio naikinimas šalinimas

Medžio grybo naikinimas

Termografinis fotografavimas – termoviziniai tyrimai

Nekilnojamo turto – objekto būklės įvertinimas

Pelėsio ir „Trobagrybio“ priežasčių likvidavimas

Patalpų oro dezinfekavimas, valymas, ozonavimas

Patalpų paviršių ir oro dezinfekcija

Drėgmės surinkėjo nuoma

Pelėsio naikinimas iš audinių, kilimų, baldų

Pelėsio naikinimas iš automobilio salono

Remonto ir apdailos darbai

Kapitalinis siūlių remontas blokiniame name iš vidaus

Samanų naikinimas nuo stogų, fasadų, trinkelių

Dumblių naikinimas nuo stogų, fasadų, trinkelių

Dokumentų rengimas draudimui dėl žalos atlyginimo

Sąmatos sudarymas problemų likvidavimui

0

Pašalinome pelėsio ir medžio grybo „Trobagrybio“ priežastis

0

Suteikėme konsultacijų, kaip pašalinti pelėsio ir medžio grybo „Trobagrybio“ priežastis

0

Išnaikinome medžio grybo „Trobagrybio“ židinių ir atstatėme pažeistų konstrukcijų

0

Išnaikinome ir pašalinome pelėsio židinių

0

Metų darbo patirtis

0 %

Garantija atliktiems darbams

Štai ką apie mus sako mūsų klientai

Po pelėsio naikinimo praėjo jau beveik 2 mėn. Tikrai esu patenkinta atliktu darbu, kruopščiai atliktas darbas.Prieš tai patalpoje nuo pelėsio buvęsspecifinis kvapas taip pat išnyko. Ačiū už atliktądarbą ir esant reikalui,būtinai kreipsiuosi.

Ginvilė

Sveiki, dėkoju už konsultacijas, patarimus ir paslaugas. Geras aptarnavimas. Kreipkitės –patars, atliks darbus profesionaliai.

Natalija

Vyrai dirba profesionaliai. Ne tik apdorojocheminėmis priemonėmis, bet ir išardė, iš naujosumontavo pažeistas namo konstrukcijas. Pateikėrekomendacijas. Svarbiausia, kad atsiliepė įprašymą ir nepatingėjo važiuoti net už 200 km irsuteikti pagalbą. Ačiū jiems. Drąsiai galima rekomenduoti visiems susidūrusiems su trobagrybiu.

Edmundas Radviliškio raj.